PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Przejęcie obowiązków spoczywających na administratorze bezpieczeństwa informacji (ABI) przez ABI Warszawa jest praktycznym rozwiązaniem zmierzającym do powierzenia nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych specjalistycznej firmie, która posiada odpowiednie doświadczenie oraz merytoryczne przygotowanie do realizacji takich zadań. Oferta International Business Advisors – ABI Warszawa obejmuje usługę zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) czyli zewnętrzną opiekę nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w organizacji z pełnym wsparciem merytorycznym ekspertów z dziedzin prawa, informatyki i zarządzania.

W ramach oferty zapewniamy:                                                                     

  • 1. Wyznaczenie osoby do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).
  • 2. Audyt systemu ochrony danych osobowych w organizacji.
  • 3. Audyt bezpieczeństwa fizycznego w organizacji.
  • 4. Audyt informatyczny zgodny z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
  • 5. Przygotowanie wymaganej przepisami dokumentacji w zakresie ochrony danych.
  • 6.Przeszkolenie pracowników z zasadami ochrony danych osobowych.
  • 7. Rejestrację zbiór danych w rejestrze GIODO.
  • 8. Zastępstwo w kontaktach z GIODO.
  • 9. Prowadzenie jawnego rejestru danych ADO.
  • 10. Przygotowanie umów o powierzeniu, o zachowaniu poufności i klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  • 11. Prowadzenie rejestru osób upoważnionych.
  • 12. Prowadzenie ustawowo wymaganych kontroli wewnętrznych.
  • 13. Bieżącą współpracę z informatykami w zakresie dostosowania zabezpieczeń informatycznych.


www.abi-warszawa.pl Komentarze
Dodaj komentarz